CARBO | Skład Opału

SKŁAD OPAŁU


AKCYZA OD WĘGLA I KOKSU (od 2 stycznia 2012 r.)

Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych:

 • 1) przez gospodarstwa domowe
 • 2) organy administracji publicznej
 • 3) jednostki Sił Zbrojnych RP
 • 4) podmioty systemu oświaty
 • 5) żłobki i kluby dziecięce
 • 6) podmioty lecznice
 • 7) jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • 8) organizacje "pożytku publicznego" i "wolontariat"

Podmioty te muszą pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór wyrobów węglowych na dokumencie dostawy.

Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych w działalności gospodarczej:

 • 1) w procesie produkcji energii elektrycznej,
 • 2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych,
 • 3) do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 • 4) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • 5) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb i leśnictwie,
 • 6) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
 • 7) przez zakłady energochłonne do celów opałowych,
 • 8) przez podmioty gospodarcze z systemami prowadzącymi do ochrony środowiska lub wzrostu efektywności.

Korzystanie z powyższych zwolnień będzie wymagało prowadzenia ewidencji tych wyrobów przez podmioty korzystające ze zwolnienia. Ewidencja powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona.