CARBO | Materiały sypkie

OFERTA MATERIAŁÓW SYPKICH


Piasek


Ziarnistość

0-2 mm

Piasek

Biały

  Piasek biały

Żwir


Ziarnistość

2-8 mm

Żwir

ziarnistość

8-16 mm

Żwir

Miał kamienny


Miał kamienny

Węgiel orzech

Kliniec


Kliniec

Węgiel orzech

Tłuczeń


Tłuczeń

Węgiel orzech