O FIRMIE


Jesteśmy firmą rodzinną w trzecim pokoleniu pracującą od lat 50-tych w obrocie artykułami masowymi i złomem. Doświadczenie zdobyliśmy prowadząc Magazyn Art. Masowych, Skład opału i skup złomu Gminnej Spółdzielni "S.Ch" w Jeleniej Górze, w którym pracowaliśmy do 1991r. W tym roku w ramach reform i reorganizacji zostały zlikwidowane nasze stanowiska pracy. W czerwcu 1991r. powstaje firma CARBO PISARSCY spółka cywilna. Wydzierżawiając magazyn i plac na którym wcześniej pracowaliśmy od G.S. "S.Ch" w Jeleniej Górze, kontynuujemy handel opałem, materiałami budowlanymi, paszami, nawozami i skup złomu. Po wygaśnięciu dzierżawy i braku możliwości zakupu tegoż placu w roku 1996 firma nabywa gospodarstwo rolne w Jeżowie Sudeckim przy ul. Długiej 17, które remontujemy i adaptujemy do działalności handlowej. Jednak napotyka na problemy administracyjne ze strony miejscowego Urzędu Gminy. Zostaje zmuszone do częściowego przebranżowienia. W tym czasie prowadzi hurtownie bielizny, rajstop i skarpet oraz skup złomu i metali kolorowych. W roku 2000 wygrywa proces sądowy, który ponownie umożliwia powrócenie do podstawowej działalności czyli handlu opałem.

Firma chcąc się rozwijać i wykorzystać swoje możliwości składa w 2005 roku wniosek do Wójta Gminy Jeżów Sudecki o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zabudowy dla planowanego przez firmę uruchomienia "Stacji demontażu pojazdów". Sprawa trwa do dnia dzisiejszego. W tym czasie uzyskujemy Pozwolenie Wodno-Prawne, pozytywne opinie Wojewody Dolnośląskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, WIO Sanitarnej we Wrocławiu oraz na nasz wniosek Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim dokonała zmiany niekorzystnego zapisu w MPZP Gminy Jeżowie Sud. i dopuszcza na naszej działce tego rodzaju działalność. Od 2009 roku przyjmujemy do recyklingu zużyty sprzęt z gospodarstw domowych. Posiadamy Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Pozwolenie Starosty Jeleniogórskiego na zbiórkę odpadów, oraz Pozwolenie Ministerstwa Ochrony środowiska na zbiórkę zużytego AGD.

Naszymi Atutami są wieloletnie doświadczenie, rzetelność, uczciwość, własne obiekty i środki transportu.