CARBO | Kasacja pojazdów

KASACJA POJAZDÓW


Urzędowa Stacja Kasacji Pojazdów nr 47 otworzona na podstawie decyzji Nr SD-47/2011 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14-12-2011r.

example2 example2 example2 example2 example2 example2 example2 example2 example2 example2 example2

Pozbądź się problemu

Jeśli posiadasz stary samochód, którego stan techniczny uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po drodze, powinieneś rozważyć jego urzędową kasację aby nie narazić się na kary.

Zadzwoń a przyjedziemy - posiadamy własną lawetę, którą bezpłatnie odbierzemy pojazd niezdolny do poruszania się po drogach.

 

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PRZYJĘCIA POJAZDU
PRZEZ STACJĘ DEMONTAŻU

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest obowiązany okazać:

  • 1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • 2) dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym;
  • 3) dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.